Website familie RijsGenealogie termen

Hier volgt een opsomming met termen uit de genealogie, gebruikelijke afkortingen, literatuurlijst en links naar meer informatie over stambomen.

Home


Burgerlijke stand

Burgerlijke stand (BS) is na de Franse Revolutie ingevoerd door Napoleon met een Franse wet uit 25-09-1792 per decreet van 17-06-1796. Aktes worden opgemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden, sinds 1998 ook bij geregistreerd partnerschap. De aktes worden in Nederland sinds 1811 gemaakt en bewaard in de gemeente waar het feit heeft plaatsgevonden. In een apart decreet van 18-08-1811 werd iedere Nederlander door Napoleon verplicht een achternaam te kiezen. In de zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen en Brabant) waren familienamen al sinds ca 1500 gebruikelijk. Terug

Genealogie

a. is een stamboom met alleen de takken met mannelijke nakomelingen, dus allen met dezelfde achternaam.
b. Stamboomonderzoek dat zich bezighoudt met onderzoek naar voorouders en afstamming van een familie. Terug

Parenteel

Is een schematisch overzicht van een stamvader (evt. aangevuld met stammoeder) en hun kinderen en verder nageslacht, de afstammelingen. Steeds wordt de naam van de man of vrouw vermeld, met zijn/haar geboortedatum en -plaats, huwelijksdatum en -plaats, overlijdensdatum en -plaats. De rangschikking geschiedt per generatie. Terug

Patroniem

Patroniem is een achternaam die betrekking heeft op de voornaam van een ouder, schoonouder of grootouder, bv. Aagje Willemsdr. Terug

Persoonskaart

Het 'Besluit bevolkingsboekhouding' van 10 augustus 1938 bepaalde dat er van elke in Nederland woonachtige persoon een persoonskaart aangelegd moest zijn. Persoonskaarten van overledenen worden beheerd door het Centraal Bureau voor Genealogie als 'Centraal Archief van Overledenen'. De persoonskaart bevat ondermeer de personalia van de betrokkene, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen. Op de persoonskaarten komen afkortingen voor waarvan het Centraal Bureau voor Genealogie een overzicht heeft gemaakt. Je kunt het hier downloaden. Terug

Probandus

Probandus of stamvader is de oudste voorvader in een stamboom. Het kan ook een ouderpaar zijn. Terug

Stamboom

Een stamboom is een presentatie van familiegegevens in de vorm van een boomstructuur. Terug

Stamhouder

Stamhouder is de laatst levende afstammeling met de familienaam van de stamvader. Terug